Om oss

Vi er opptatt av at du skal være fornøyd. Derfor har mottoet vårt alltid vært: “Fornøyde kunder - vår beste referanse.”

J. Barlien Transport AS er en familiebedrift som er lokalisert på Skogmo i Overhalla kommune. Bedriften ble stiftet som AS av Joralf Barlien i 1981 og har siden da vært på familiens hender. I dag er det tredje generasjon som har tatt over ledelsen av bedriften med Thomas som daglig leder og Stig med ansvar for transportdelen.
Vi har en stor kundemasse som består av både privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter og har som mål å levere tjenester av høyeste kvalitet i alle ledd.
Som en del av Skogmo Industripark har vi bygget opp et solid nettverk av samarbeidspartnere som sammen kan løse store og små utfordringer.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Thomas Barlien

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stig Barlien

Vår bedriftspolitikk

Barlien Transport AS skal være den foretrukne samarbeidspartner innenfor kvalitet, miljø og HMS. Våre kunder skal oppleve at kvaliteten på tjenester og leveringsevne er høyere enn forventet.

Dette skal oppnås ved å:

  • Sette kundenes behov i fokus
  • Sørge for høy kompetanse blant ansatte i bedriften
  • Legge til rette for gode interne systemer som sikrer rett levering til avtalt tid.
  • Etablere systemer som sørger for kontinuerlig forbedring av interne rutiner innen HMS, avviksbehandling og kundeoppfølging.

Bedriften skal være bevisst sitt forhold til det ytre miljø og skal søke å redusere den negative miljøbelastningen så langt det lar seg gjøre innenfor forsvarlig forretningsmessig drift.

Dette skal oppnås ved å:

  • Velge det mest miljøvennlige alternativet ved kjøp av maskiner og biler.
  • At bedriften forplikter seg til enhver tid å overholde gjeldende tillatelser, lover og forskrifter etterleves og interessenters behov ivaretas.
  • Bygge opp miljøkompetanse i bedriften.
  • Ha fokus på forebyggende miljøtiltak i daglig drift.

Bedriften skal være ledende innenfor trafikksikkerhetsarbeidet.

Dette skal oppnås ved å:

  • Være fokusert på at alle ansatte skal overholde både lovbestemte og interne krav samt oppfylle interessenters behov som gjelder trafikksikkerhet.
  • Være gode ambassadører for bransjen.

Våre sertifiseringer

Vi skal gjøre ting på en ordentlig måte og er derfor sertifisert ihht ISO 9001, 14001 og 39001. Videre så er vi tilknyttet Startbank, NLF og innehar sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven § 98. - grunn og terreng, rivning og miljøsanering. Vi er også en godkjent lærlingebedrift.

nlf
SG_GULL_LYSBAKGRUNN
vi-har-laerling
SB_logo
FairTransport_emblem_grønn
Kiwa+NA_39001
Kiwa+NA_master

Trenger du hjelp med ditt neste prosjekt?